logo OLMAProdukty
Přihlásit se
logo OLMA
Uživatelský profilvyhledat

Produkty společnosti OLMA, a.s. jsou vyráběny z českého mléka nejvyšší jakosti, které se pyšní certifikací Q CZ.

Značka kvality Q CZ znamená, že mléko splňuje vyšší kvalitativní parametry, než jsou stanoveny evropskou legislativou. Tyto parametry vypovídají o vysoké hygieně produkce mléka i o pohodě a dobrém zdravotním stavu dojnic. Program je realizován pod záštitou Ministerstva zemědělství.

Výjimečné jakosti mléčných výrobků dosahuje společnost OLMA, a.s. nákupem a zpracováním mléka nejvyšší kvality z regionálních farem, jeho šetrným zpracováním, zajištěním vysokého stupně hygieny během všech fází výrobního procesu a důslednou několikastupňovou kontrolou dodržování nastavených parametrů.

 

Pro získání kvalitního mléka je rozhodující dobrý zdravotní stav zvířat, kvalitní krmivo a výživa, příznivé stájové prostředí, maximální hygiena dojení a pečlivé bezprostřední ošetření mléka po nadojení.

 

Základní požadavky na kvalitu mléka jsou vymezeny předpisy EU i národní legislativou. Mléko musí být prosté reziduí inhibičních látek (antibiotik), celkový počet mikroorganismů může být maximálně do 100 tis. v 1 ml mléka a počet somatických buněk nesmí přesáhnout 400 tisíc v 1 ml.

 

Mléko zpracovávané společností OLMA a.s. však dosahuje daleko lepších ukazatelů a splňuje nadstandardní požadavky jakosti Q CZ. Program jakosti Q CZ byl zaveden v České republice na podporu zvýšení kvality mléka s přísnějšími požadavky, než vyžadují normy a předpisy ČR i EU. Počet mikroorganismů v mléce může dosahovat maximálně 35 tisíc v 1 ml mléka a počet somatických buněk může být do 220 tis. v 1 ml. Kvalitativní parametry mléka jednotlivých dodavatelů jsou každý měsíc prověřovány akreditovanou laboratoří a na základě těchto výsledků provádí v ročních intervalech Státní veterinární ústav Olomouc posuzování shody. Pokud jsou nastavené parametry splněny, uděluje Ministerstvo zemědělství České republiky producentům mléka pro jimi dodávanou surovinu certifikát jakosti Q CZ.

 

OLMA, a.s. odebírá od svých dodavatelů a zpracovává do výrobků více jak 92 % mléka certifikovaného v režimu jakosti Q CZ, současně je také držitelem certifikátu Q CZ pro mlékárenské výrobky.