Informace pro spotřebitele

Prodávající tímto dle § 14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění informuje spotřebitele, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný, je Česká obchodní inspekce.

Internetová adresa České obchodní inspekce: http://www.coi.cz/