logo OLMAProdukty
Přihlásit se
logo OLMA
Uživatelský profilvyhledat

Historie a současnost firmy OLMA, a.s.

Zpracování mléka má v oblasti Olomoucka, Prostějovska a Přerovska bohatou tradici, která se datuje již od konce 19. Století. Záměr vybudování velké moderní mlékárny v Olomouci, s denní kapacitou 400 tisíc litrů mléka, byl realizován po roce 1965. Název OLMA vznikl ze dvou počátečních písmen měst Olomouc a Martinov, protože podnikové ředitelství národního podniku Severomoravské mlékárny, jehož byla OLMA součástí, se nacházelo právě v Martinově.

Historie firmy 

Základní kámen mlékárny OLMA byl položen 21.4.1967 a již na začátku roku 1968 se rozjela první sušárna mléčných krmných směsí pro telata u nás. Celý provoz mlékárny OLMA byl poté zahájen v roce 1970, kdy svoji činnost ukončilo 14 mlékáren v okolí Olomouce. Zaměstnanci těchto provozoven vytvořili základní kádr odborných pracovních sil tohoto velkolepého závodu. Společnost byla již od prvopočátku vybavena zahraničními technologiemi z tradičně mlékařsky vyspělých zemí, jako například Tetra Pak ze Švédska nebo Elopak z Finska. Máslárna byla vybavena francouzským zmáselňovačem firmy Simon s východoněmeckými baličkami. V roce 1975 byla uvedena do provozu druhá, větší sušárna, s výkonem až 25 000 litrů mléka za hodinu, což představovalo 2,5 tuny sušeného mléka denně. 
Zvýšením skladovací a balící kapacity změnila původní sušárna výrobní program. Sušené mléko odstředěné bylo využito pro export a na sušené podmáslí. Zavedl se i náhradní program, kdy se během podzimu na odparce zahušťovala jablečná šťáva pro podnik Seliko. Poté co se na sušící věži obrátil sušící proces, vznikl práškový tuk, který po smíchání se sušeným mlékem začali odebírat pekaři. V roce 1988 byla zavedena, jako první v České republice, výroba trvanlivého mléka s výkonem 6 000 litrů za hodinu. 
Po roce 1990 se podnik Severomoravské mlékárny rozpadl a OLMA se privatizací stala v roce 1994 akciovou společností. Majoritním vlastníkem této ryze české společnosti se stal MILKARGO Olomouc. Nová doba přinesla nesmírné změny na trhu a nutností bylo co nejrychleji na ně umět zareagovat. První investice šly do ochrany životního prostředí, kdy byla vybudována čistička odpadních vod.
Po polovině devadesátých let byla sice kapacita výroby trvanlivého mléka na svém vrcholu – až 300 000 litrů denně, záhy ale docházelo k postupným poklesům, a v roce 2012 byla výroba úplně zastavena. Trvanlivé mléko tak bylo nahrazeno čerstvým v PET lahvích, které se dnes vyrábí v nedalekém Zábřehu na Moravě. OLMA stále úspěšně udržovala krok s novými trendy na trhu ve své výrobě, a proto, když trh začal být plný levnějších produktů nahrazujících máslo, začala výroba směšného tuku s názvem Zlatá Haná. 
Významný historický mezník přišel v roce 2008, kdy se novým majoritním vlastníkem stala společnost AGROFERT, a.s.. I nadále se Olmě daří držet krok s moderním, rychle se měnícím trhem. Poprvé v historii společnosti se v srpnu roku 2011 vytvořila výrobková řada nejrůznějších variant jogurtů a dezertů určená zejména dětem. Olmíci si tak své těžce vybojované místo na trhu hrdě drží. 

Základní data z historie OLMA

 • 1965 Investiční aktivita Ministerstva potravinářského průmyslu schvaluje koncept vybudování mlékárny se sušárnou o celkové denní kapacitě 450 tisíc litrů mléka v Olomouci
 • leden 1967 zahájení výstavby
 • 21.4.1967 položení základního kamene
 • únor 1968 zahájení výstavby provozní budovy
 • 1.10.1970 počátek montáží technologického zařízení
 • 17.12.1970 zahájení provozu
 • květen 1972 zakončení výstavby (celkové náklady cca 150 mil. korun)
 • v letech 1970 - 1993: OLMA součástí SEVEROMORAVSKÝCH MLÉKÁREN NP OSTRAVA - MARTINOV, jako jeden z 9 závodů
 • rok 1994: privatizace - vznik akciové společnosti OLMA, a.s. OLOMOUC (platí do současnosti)
 • rok 1999: zisk certifikátu ČSN EN ISO 9001
 • rok 2000: zisk certifikátu ČSN EN ISO 14 001
 • rok 2008: nový majoritní vlastník AGROFERT, a.s.
 • rok 2010: zisk certifikátu IFS (Internatinal Food Standard)

Současnost 

Akciová společnost OLMA vznikla v rozsahu daném privatizačním projektem dne 1. 1. 1994 a je právním nástupcem státního podniku OLMA, Mlékárenský průmysl Olomouc, který se v roce 1990 vyčlenil ze Severomoravských mlékáren, n.p. Ostrava - Martinov.

OLMA, a.s. je ryze českou společností, 100% vlastník je AGROFERT, a.s.
Předsedkyní představenstva společnosti OLMA, a.s. je PhDr. Simona Sokolová.  

Hlavní činnost:

Zpracování syrového kravského mléka, výroba mléčných výrobků a obchodní činnost.

Výrobkové skupiny:

 • Čerstvá mléka a smetany
 • Kysané mléčné výrobky a jogurty
 • Dezerty
 • Tvaroh
 • Máslo, máselné melange a rostlinné tuky
 • Pomazánkové máslo
 • Sušená mléka

V roce 1999 byl v Olmě zaveden systém zabezpečování jakosti podle ISO 9001, který standardizuje veškeré výrobní a dodavatelsko-odběratelské operace a postupy tak, aby byla zajištěna maximální kvalita a tím konkurenceschopnost celého sortimentu.

Novinky OLMA

Stisknutím tlačítka „ODEBÍRAT“ souhlasíte s podmínkami.

Svět OLMA

google-play-badgeappstore
google-play-badge
google-play-badge
google-play-badge