Inovace technologie příjmu mléka a jeho ošetření

Společnost OLMA realizuje ve svém závodě v Olomouci projekt s názvem „Inovace technologie příjmu mléka a jeho ošetření“, který řeší technologický proces příjmu mléka, skladování a jeho následné mechanické a tepelné ošetření před zpracováním na finální produkty.

Projekt bude podpořen prostřednictvím Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, v rámci Opatření 16. Spolupráce, Podopatření 16.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií, Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, jejímž hlavním cílem je Podpora inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Realizací projektu se umožní oddělený příjem a skladování syrového mléka s různou kvalitou a jeho další zpracování na produkty s vyšší přidanou hodnotou jako jsou sýry, jogurty a sušené mléka.

Finálním výsledkem projektu bude nová technologická linka pro příjem, výběr a skladování syrového mléka, možnost jeho odděleného zpracování pro různé skupiny výrobků s využitím jakostních znaků mléka pro obchodní a marketingové účely.

Místo realizace projektu: OLMA, a.s., Pavelkova 597/18,Holice, Olomouc

Předpokládané zahájení fyzické části realizace projektu: prosinec 2017

Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu: srpen 2019

Celkové výdaje: 79 000 000 Kč / bez DPH /

Kontaktní osoba pro poskytování informací: Ing. Stanislav Černocký, e-mail: stanislav.cernocky@olma.cz, telefon: 585103243