logo OLMAProdukty
Přihlásit se
logo OLMA
Uživatelský profilvyhledat

Zaměstnanci OLMA a.s. se budou vzdělávat v rámci programu EDUCA

Specifická školení nepřenositelných znalostí výrobního procesu ve společnosti OLMA a. s.

Základní informace o projektu

Název programu: OP LZZ/ GG EDUCA
Název projektu: Specifická školení nepřenositelných znalostí výrobního procesu ve společnosti OLMA a. s.
Číslo projektu: CZ. 1.04/1.1. 04/60.00273
Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2011
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2012

Od 1. 1. 2011 ve společnosti  OLMA a.s. začala realizace projektu č. CZ.1.04/1.1.04/60.00273 „Specifická školení nepřenositelných znalostí výrobního procesu ve společnosti OLMA a. s.“, který je podporován Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci globálního grantu EDUCA.
Celý projekt je zaměřen na vytvoření komplexního vzdělávacího programu pro 155 klíčových zaměstnanců společnosti, který povede k výraznému prohloubení specifických a nepřenositelných technologických znalostí ve stěžejních oblastech činností, spojených s výrobním procesem ve společnosti OLMA, a.s. za účelem zajištění a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. Těchto cílů bude dosaženo prostřednictvím 17 na míru vytvořených vzdělávacích modulů. Zaměstnanci společnosti OLMA a.s. se začnou školit prostřednictvím níže uvedených, specificky zaměřených vzdělávacích aktivit:

 • Soubor specifických výrobních a servisních školení -Obsluha, opravy, revize a servis pasteračních jednotek ESL 1, ESL 2 ve společnosti Olma a.s.
 • Specifické školení -Obsluha a údržba zmáselňovače typu Simon Freres, MD 1219 ve společnosti Olma a.s.
 • Specifické školení - Aplikace z oblasti řízení kvality -zaměření na hodnocení výsledků laboratorních vzorků pro sledování kvality a jakosti vlastních specifických produktů, které jsou dodávány na trh společností OLMA a.s.
 • Specifické školení - Aplikace z oblasti zahrnující plánování, řízení, evidenci a vyhodnocení dodávek mléka, čištění na střediscích výroby a sledování kritických bodů dle metodiky HACCP
 • Specifické školení - Údržba unikátní linky na studené odstřeďování OSA
 • Specifické školení - Údržba speciálního zařízení Krones - plnička tekutých výrobků do PET lahví
 • Specifické vzdělávání - kontaminace zakysaných výrobků společnosti Olma, a.s.
 • Specifické vzdělávání -výroba směsných a rostlinných tuků na linkách
 • Specifické vzdělávání - úprava a vyhodnocení výsledků měřícího zařízení NIR- Nicolet
 • Zahraniční specifické školení - Školení údržby zakladačového skladu v Olomouci
 • Zahraniční specifické školení - Směsné tuky
 • Zahraniční specifické školení - Úprava ovocných složek
 • Zahraniční specifické školení - Mikrobiální kultury použitelné v zakysaných výrobcích
 • Obecné vzdělávání - Aplikace z oblasti řízení výroby a dosledovatelnosti surovin a obalových materiálů
 • Obecné vzdělávání - konkrétní metody při vyhodnocování určených výrobních parametrů
 • Obecné vzdělávání - Kritické body v provoze OLMA a.s.
 • Obecné vzdělávání - Dopad zavádění nových výrobků na specifickém trhu do zisku tržního podílu

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Novinky OLMA

Stisknutím tlačítka „ODEBÍRAT“ souhlasíte s podmínkami.

Svět OLMA

google-play-badgeappstore
google-play-badge
google-play-badge
google-play-badge