RSPO

Palmový tuk použitý v našich výrobcích má certifikaci RSPO. Je tak garantováno pěstování palem v trvale udržitelném systému s ohledem na ochranu životního prostředí, zachování přírodních zdrojů a biodiverzity. 

Principy RSPO zahrnují i lepší finanční příjem pro menší farmáře a místní zpracovatele, kteří jsou na produkci přímo závislí. Do programu je zapojena široká skupina členů, která zahrnuje nejen pěstitele, zpracovatele a výrobce produktů, ale i enviromentální nevládní organizace apod.