logo OLMAProdukty
Přihlásit se
logo OLMA
Uživatelský profilvyhledat

PRAVIDLA SOUTĚŽE “Be Active + Be Slim”

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webové stránce www.olma.cz.

Pořadatel a organizátor soutěže

 

Pořadatelem soutěže s názvem “Be Active + Be Slim” (dále jen jako „soutěž“) je společnost:

OLMA, a. s.

se sídlem Pavelkova 597/18, Holice, 779 00 Olomouc

IČ: 47675730

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B vložka 748

 

Organizačním zajištěním soutěže je pověřena společnost:

Zdeněk Nováček, s. r. o.

se sídlem Wolkerova 247/10, 787 01 Šumperk

IČ: 02212528

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 57469

 

2. Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webové stránce www.olma.cz. 

Soutěž probíhá v období od 21. 9.2020 do 29. 11. 2020 včetně (dále jen jako „soutěžní období“) na území České a Slovenské republiky.

 

3. Komu je soutěž určena?

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v České nebo Slovenské republice. Osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora nebo společnosti zajišťující technický servis a organizační zajištění a jejich rodinní příslušníci. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící společnou domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 22 obč. zák. (zák. č. é89/2012 Sb. v platném znění). Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanovením čl. 4 a čl. 6 těchto pravidel.

Do soutěže se může zapojit každý účastník, který si koupí některý z produktů vyjmenovaných v čl. 4 těchto pravidel.

 

4. Jak se soutěže platně zúčastnit?

Soutěžní období je rozděleno na 10 soutěžních kol s odlišnými tipovacími otázkami, jak jsou dále podrobně vymezena. Do soutěže se může každý zapojit následujícím postupem:

1. Zakoupí soutěžní výrobek – do soutěže se může zapojit každý soutěžící, který koupí některý z těchto výrobků z produkce pořadatele soutěže:

 • Jogurt Florian Active 145 g angrešt + chia
 • Jogurt Florian Active 145 g černý rybíz + chia
 • Jogurt Florian Active 145 g borůvka
 • Jogurt Florian Active 145 g malina
 • Jogurt Florian Active 150 g bílý
 • Drink Florian Active 320 g aloe vera
 • Drink Florian Active 320 g jahoda+ brusinky+otruby+pšeničné klíčky
 • Drink Florian Active 320 g jablko + hruška + müsli bez lepku

 

2. Zaregistruje unikátní soutěžní kód a zodpoví tipovací otázku

Soutěžící zjistí při sejmutí papírového obalu soutěžního výrobku na jeho vnitřní (rubové) straně, u drinku na spodní straně víčka, svůj soutěžní devítimístný kód vyjádřený kombinací číselných symbolů a písmen (dále jako “unikátní soutěžní kód”).

Tento unikátní soutěžní kód soutěžící zaregistruje do soutěže tak, že vyplní soutěžní formulář na webové stránce soutěže www.olma.cz, kdy do příslušného pole zadá kód a dále uvede:

 • své telefonní číslo
 • jméno a příjmení soutěžícího
 • e-mailová adresa
 • odpověď na soutěžní tipovací otázku uvedenou na www.olma.cz

Takto vyplněný soutěžní formulář musí dále soutěžící odeslat stisknutím elektronického tlačítka “ODESLAT”. Stisknutím tlačítka odeslat stvrzuje soutěžící, že souhlasí s pravidly soutěže.

Registrace soutěžních kódů do 1. kola soutěže bude možná již od 21.9.2020 00:01 hod. Unikátní soutěžní kód musí být zaregistrován v průběhu soutěžního období, tj. do 29.11.2020 23:59 hod, spolu s odpovědí na tipovací otázku a výhradě jen prostřednictvím webové stránky soutěže www.olma.cz.cz

Každý z unikátních soutěžních kódů, který soutěžící získá ze soutěžního balení výrobku OLMA, může být odeslán do soutěže pouze jednou. Soutěžící může znásobit svoji šanci na výhru zakoupením více výrobků, zaregistrováním více unikátních soutěžních kódů a tím zodpovězením soutěžní otázky vícero tipy v rámci jednoho soutěžního týdne nebo zodpovězením více soutěžních otázek v rámci více soutěžních týdnů .

Každý ze soutěžících je povinen pečlivě si uschovat každý snímatelný papírový obal opatřený na vnitřní (rubové) straně unikátním soutěžním kódem, v případě drinku soutěžní víčko s kódem, který odeslal do soutěže, a to za účelem prokázání splnění podmínky pro účast v soutěži a možnosti následného vydání výhry.

Pokud na požádání soutěžící nepředloží příslušný snímatelný papírový obal opatřený na vnitřní (rubové) straně unikátním soutěžním kódem, resp. soutěžní víčko opatřené na vnitřní straně unikátním soutěžním kódem, splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodným unikátním soutěžním kódem, který odeslal do soutěže a s nímž se stal potenciálním výhercem, bude ze soutěže vyřazen.

Ze soutěže jsou dále vyloučené unikátní soutěžní kódy doručené pořadateli v jiném než předepsaném tvaru zprávy, unikátní soutěžní kódy neúplné, smyšlené, unikátní soutěžní kódy z jiných výrobků než ze soutěžních balení OLMA označených symboly této soutěže a unikátní soutěžní kódy jakkoliv jinak odporující těmto pravidlům.

Obratem po vložení a odeslání platného unikátního soutěžního kódu prostřednictvím hracího formuláře umístěného na webové stránce soutěže, obdrží každý soutěžící zpětné elektronické potvrzení prostřednictvím webového rozhraní, informující jej o stavu přijetí unikátního soutěžního kódu.

Registrací unikátního soutěžního kódu na webových stránkách soutěže (stisknutím tlačítka „ODESLAT“) soutěžící vyslovuje souhlas s těmito pravidly a je uzavřena smlouva o hře ve smyslu ust. § 2881 občanského zákoníku, která mezi pořadatelem a soutěžícím zakládá závazkový právní vztah, jehož obsahem je povinnost pořadatele poskytnout soutěžícímu výhru v případě, že jsou naplněny podmínky soutěže popsané v těchto pravidlech.

 

5. Výhry

Do této soutěže byly vloženy následující výhry:

 • 10x pobyt pro 2 osoby v Nutrend World v období 12.12.-13.12.2020
 • 10x balíček Florian Active
 • 10x balíček tyčinek Nutrend

 

V rámci každého soutěžního kola bude mezi 3 výherce rozděleno:

 • 1x pobyt pro 2 osoby v Nutrend World v období 12.12.-13.12.2020
 • 1x balíček Florian Active
 • 1x balíček tyčinek Nutrend

 

Výherci budou určeni následujícím způsobem:

Do soutěžního kola soutěže bude zaregistrován pouze soutěžící, který řádně vyplní kontaktní údaje v registračním formuláři, zadá platný unikátní soutěžní kód a odpoví na tipovací otázku. Soutěžní tipovací otázka bude v každém soutěžním kole, tj. každý kalendářní týden v průběhu soutěžního období, změněna.

Do hodnocení v rámci příslušného soutěžního kola budou zařazeny ty odpovědi, které budou zadány do 23:59:59 hod. posledního dne daného soutěžícího týdne (vždy v neděli). Počínaje hodinou 00:00 prvého kalendářního dne nového kalendářního týdne začíná nové soutěžní kolo, v jehož rámci se nepřihlíží k žádným odpovědím doručeným před tímto okamžikem a současně je platná nová soutěžní otázka.

Soutěžní otázka na další soutěžní týden bude na webových stránkách www.olma.cz zveřejněna vždy v pondělí od 00:01 hod příslušného soutěžního kola.

Po skončení daného soutěžního kola (kalendářního týdne) vyhrají 3 soutěžící s nejbližšími tipy na soutěžní otázku. Výherci získávají výhry dle pořadí, v jakém se umístili z hlediska správnosti odpovědi.

Vyhodnocení odpovědí na tipovací otázky bude probíhat vždy v den dle níže určeného harmonogramu.

Účastník je v případě výhry povinen předložit pořadateli soutěže  nebo jeho zástupci snímatelný papírový obal opatřený na vnitřní (rubové) straně unikátním soutěžním kódem, resp. soutěžní víčko opatřené na vnitřní straně unikátním soutěžním kódem odeslaným do soutěže pro kontrolu.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na konečné posouzení správnosti a řádnosti jednotlivých účastnických registrací, jakož i právo na vyloučení kterékoliv registrace z databáze účastníků soutěže v případech, že taková registrace nebude odpovídat plně požadavkům pravidel. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.

Každý výherce bude telefonicky a elektronicky na e-mailové adrese uvedené v registračním formuláři kontaktován a informován o své výhře nejpozději do jednoho týdne od určení pořadí účastníků soutěže a určení výherce.

V případě, že výherce požaduje doručovací adresu změnit, je povinen tak učinit písemně. Doručovací adresa musí být umístěna v ČR nebo SR.

Soutěžní plán

Soutěžní kolo

Soutěžní týden

Vyhodnocení

1. kolo

21. 9. - 27. 9.2020

29. 9. 2020

2. kolo

28. 9. – 4. 10. 2020

5.10.2020

3. kolo

5.10.-11.10.2020

12.10.2020

4. kolo

12.10.-18.10.2020

19.10.2020

5. kolo

19.10.-25.10.2020

26.10.2020

6. kolo

26.10.-1.11.2020

2.11.2020

7. kolo

2.11.-8.11.2020

9.11.2020

8. kolo

9.11.-15.11.2020

16.11.2020

9. kolo

16.11.-22.11.2020

23.11.2020

10. kolo

23.11.-29.11.2020

30.11.2020

 

Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena. Odpovědnost pořadatele soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

 

6. Výherce

V případě, že by více soutěžících zaslalo stejnou odpověď, je rozhodující datum a čas, kdy byla odpověď doručena, kdy přednost a tedy lepší soutěžní pořadí má odpověď doručená dříve. Takto bude určeno pořadí 3 výherců.

Výherci budou o své výhře informováni na telefonním čísle a emailové adrese, které uvedli v soutěžním formuláři a na webových stránkách www.olma.cz.

V případě, že se pořadateli nepodaří předat výherci výhru dle ustanovení těchto pravidel nebo jinak dle předem dohodnutých podmínek předání výhry, či se výherce nepodaří kontaktovat do 7 dnů ode dne skončení aktuálního soutěžního kola nebo výherce nepředloží ke kontrole snímatelný papírový obal nebo víčko opatřený na vnitřní (rubové) straně unikátním soutěžním kódem ze soutěžního výrobku, zaniká nárok výherce na získání této výhry.

Tato výhra připadá účastníkovi soutěžního kola, který se umístil na nejblíže následujícím místě (tj. 4. a další v pořadí).

Obdobně se postupuje v případě, kdy se nepodaří kontaktovat ani tyto náhradní výherce.

Každý z výherců je povinen na požádání prokázat, že splňuje podmínky účasti v soutěži – doručovací adresu v ČR, věk, a uvést číslo telefonu, které se bude shodovat s číslem telefonu, které bylo uvedeno v soutěžním formuláři.

Každý z případných výherců je dále povinen pro možnost získání výhry předložit pořadateli snímatelný papírový obal ze soutěžního balení OLMA opatřený na vnitřní (rubové) straně unikátním soutěžním kódem , resp. soutěžní víčko opatřené na vnitřní straně unikátním soutěžním kódem, který se shoduje s unikátním soutěžním kódem odeslaným do soutěže v souvislosti, s nímž se stal potenciálním výhercem, a to před vydáním výhry pro kontrolu splnění podmínek.

Pokud soutěžící nepředloží příslušný snímatelný papírový obal ze soutěžního balení OLMA opatřený na vnitřní (rubové) straně unikátním soutěžním kódem, nebo víčkem se soutěžním kódem, který odeslal do soutěže a s nímž se stal potenciálním výhercem, bude ze soutěže vyřazen.

Každý z výherců může vyhrát pouze jednu výhru bez ohledu na svou další účast v soutěži.

Výhra v podobě pobytu pro 2 osoby v Nutrend World bude předána osobně zástupcem pořadatele soutěže a o předání a převzetí výhry bude sepsán předávací protokol.

 

7. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

V České republice a Slovenské republice srážkovou daň z výher v soutěži uhradí v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 písm. k) a § 38d odst. 1 a 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů, pořadatel.

Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.

Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře v případě změny telefonního čísla nebo e-mailové adresy, pokud jim tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena. Pořadatel ani organizátor není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů a neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů. Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají ani za to, že e-mailová zpráva bude v důsledku uživatelského nastavení e-mailové schránky vyhodnocena jako spam a nebude řádně výherci doručena.

Úplné znění pravidel je umístěno na adrese pořadatele soutěže a na www.olma.cz. Soutěžící se mohou v případě dotazů obracet na e-mail - soutez@olma.cz nebo kontaktní osobu: Alena Vernerová, tel.: 00420 777 289 945.

Jediná platná pravidla ve svém plném znění jsou po celou dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce soutěže www.olma.cz a jsou uložena v písemné podobě v sídle Pořadatele.

 

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel

a. Pořadatel soutěže zpracovává osobní údaje soutěžících, a to v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech z následujících důvodů a právních titulů:

zpracování identifikačních a kontaktních údajů soutěžících v rozsahu uvedeném v čl. 4 těchto pravidel je nezbytné pro splnění povinností pořadatele plynoucích mu ze závazkového vztahu založeného smlouvou o hře a z těchto pravidel. Účelem zpracování osobních údajů je identifikace výherce, jeho vyrozumění a předání výhry výherci. Osobní údaje soutěžících nebudou použity k jinému účelu, než je splnění povinností z této soutěže (založených smlouvou o hře), splnění právních povinností spojených s provozováním soutěže nebo případná ochrana práv a nároků provozovatele nebo organizátora.

Soutěžící jsou povinni poskytnout pořadateli své osobní údaje, pokud se chtějí soutěže zúčastnit. Pokud nejsou identifikační a kontaktní osobní údaje poskytnuty, účast v soutěži není možná, protože by provozovatel nebyl schopen určit výherce a nedochází k uzavření smlouvy o hře. Registrační formulář nelze odeslat, pokud nejsou vyplněny všechny povinné údaje.

zpracování údaje o věku soutěžícího je založeno na souhlasu soutěžícího. Tento údaj je nepovinný. Účelem zpracování tohoto údaje je typ soutěžních otázek, z nichž některé se odkazují na věk soutěžících. Souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat.

e-mailovou adresu soutěžícího bude pořadatel soutěže dále zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení, tj. upozornění na novinky, akce a speciální nabídky související s produkty pořadatele. Toto zpracování je založeno na souhlasu, který soutěžící v souladu s ustanoveními § 7 zák. č. 480/2004 Sb. uděluje svou účastí v soutěži a registrací unikátního soutěžního kódu. Tento souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat. Pořadatel bude e-mailovou adresu za tímto účelem zpracovávat až do případného odvolání souhlasu.

b. Pořadatel soutěže, společnost OLMA, a.s., je správcem osobních údajů a odpovídá za to, aby osobní údaje soutěžících byly náležitě chráněny a byly zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Organizátor soutěže je zpracovatelem, protože zpracovává osobní údaje pro pořadatele, jeho jménem a dle jeho pokynů. V případě sporu a potřeby hájit práva pořadatele nebo organizátora soutěže mohou být osobní údaje předány právnímu zástupci. Jiným osobám nebudou osobní údaje poskytnuty.

c. Osobní údaje soutěžících budou pořadatelem soutěže uloženy po celé soutěžní období a poté po dobu 3 let pro případnou potřebu hájit práva a nároky pořadatele. Záznamy o kontaktování výherce a protokoly o předání a převzetí výhry, které obsahují osobní údaje výherců, budou pořadatelem soutěže z titulu ochrany oprávněného zájmu uloženy po dobu trvání promlčecí lhůty prodloužené o 1 kalendářní rok pro případnou potřebu obhájit práva a nároky pořadatele nebo organizátora soutěže. E-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení bude zpracovávána až do případného odvolání souhlasu.

d. Soutěžící má právo získat od pořadatele potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má soutěžící právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 nařízení GDPR. Soutěžící může uplatnit i další práva garantovaná platnou právní úpravou, mj. podat stížnost u dozorového orgánu, jestliže má za to, že zpracování osobních údajů není legální nebo má jinou námitku. Stížnost lze podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů (bližší informace na www.uoou.cz).

e. Bližší informace o zabezpečení osobních údajů, o právech soutěžících (jakožto subjektů údajů) a o možnostech uplatnění těchto práv jsou k dispozici v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na webových stránkách pořadatele soutěže www.olma.cz.

f. Tato soutěž je pořádána v rámci propagačních aktivit pořadatele. Z toho důvodu může být při předání výhry pořizována fotodokumentace, kterou je pořadatel soutěže oprávněn následně použít přiměřeným způsobem pro marketingové a propagační účely a pro prezentaci průběhu a výsledků soutěže v médiích, v dalších sdělovacích prostředcích, na webových nebo facebookových stránkách pořadatele (www.olma.cz) nebo soutěže (www.olma.cz) a na prezentačních materiálech pořadatele. Z takto pořízených fotografií nebudou pořadatelem tvořeny žádné rejstříky či evidence výherců, jedná se o příležitostné fotografie. Z toho důvodu se nejedná o zpracování osobních údajů ve smyslu předpisů o ochraně osobních údajů. Pořadatel pořizuje a šíří fotografie zachycující podobu výherců v souladu s ustanoveními občanského zákoníku jen s jejich svolením.

Novinky OLMA

Stisknutím tlačítka „ODEBÍRAT“ souhlasíte s podmínkami.

Svět OLMA

google-play-badgeappstore
google-play-badge
google-play-badge
google-play-badge