Produkty
Produkty

Jogurty a škrob

Všechny neochucené zakysané výrobky (jogurty, nápoje, zakysané mléčné dezerty) produkované naší společností jsou vyráběné pouze z mléčných surovin. Základem je mléko a pokud je potřeba zvýšit viskozitu a pevnost výrobků je přidána mléčná bílkovina nebo sušené mléko.
Jogurty a škroby OLMA

Ochucený jogurt se vyrábí tak, že se přímo on-line do potrubí s bílým jogurtem těsně před balícím strojem vmíchává ovocná nebo ochucující složka.
Tyto složky pro ochucení jogurtů nakupujeme od specializovaných renomovaných výrobců a přiváží se do mlékárny v tunových nerezových aseptických kontejnerech. Kontejner se nedá otevřít, ani nijak míchat. Na složky je kladeno mnoho nároků, kromě sterility musí být čerpatelné při teplotách kolem 10 °C, mít přesně definovanou viskozitu, musí zajistit rovnoměrné rozdělení kousků ovoce, nebo např. kousků čokolády, nesmí docházet k vyvstávání nebo padání kousků ke dnu. Právě proto, aby byly všechny tyto přísné podmínky splněny, používají se k jejich úpravě přídatné látky jako je modifikovaný škrob, pektin, nebo jiná zahušťovadla, nejčastěji pak jejich kombinace. 
Nepanuje jednoznačná shoda, zda jsou tyto přídatné látky tzv. látkami z přenosu, které nemají technologický význam v konečném výrobku a neovlivňují jeho výživové vlastnosti, nebo se jedná o přídatné látky jako kterékoliv jiné. Látky z přenosu se totiž nemusí deklarovat a většina našich výrobců to doposud spíše nedělá. Popsaný postup ochucování mléčných výrobků je široce využíván všemi výrobci. To, že častěji zahušťující látky deklarovány nejsou na realitě nic nemění. OLMA, a.s již před lety nastoupila trend, že všechny podstatné látky, i ty z přenosu z ochucujících složek, na své obaly psát bude. Někdy je však touto otevřenou deklarací trochu znevýhodněna před výrobci, kteří se rozhodli tyto látky na obal neuvádět. 
Jak již z uvedeného popisu vyplývá, zmíněná zahušťovadla neslouží k náhradě mléčných složek. . Je to technická nutnost umožňující s vysokým stupněm mikrobiální bezpečnosti vyrábět opravdu mnoho ochucení.

Pojem modifikovaný škrob

V souvislosti se značením látek z ovocných složek je častým dotazem našich konzumentů pojem modifikovaný škrob. Název totiž připomíná často mediálně propíranou otázku geneticky modifikovaných surovin a mnohé zákazníky tento termín zaskočí. Nepředstavujte si ale nic hrozného. Značení modifikovaný škrob nemá s genetikou vůbec nic společného. Modifikovaný škrob je legislativní termín pro škrob, který byl chemicky pozměněn, tímto zásahem byly upraveny jeho vlastnosti ve vztahu k viskozitě, vázání vody apod. Dále se můžete setkat s označením škrob, které se používá v případě, že byl škrob pozměněn fyzikálně, tj. působením tlaku, teploty apod. , případně byl použit v původní přírodní podobě. 
V našich zakysaných výrobcích se vyskytuje škrob bezlepkový, pocházející buď z voskové kukuřice nebo tapioky. U žádné z těchto plodin nejsou známy genetické modifikace a je tedy GMO- free, což potvrzují i naši dodavatelé. Také všechny naše další používané suroviny jsou bez genetické modifikace (tedy GMO-free). Tato praxe je běžná v celém mlékárenském odvětví.